O nás

Pôsobenie našej spoločnosti na trhu je postavené


(nielen) na základe dlhodobých skúseností (od r. 1990) v oblasti vykurovanie bytov, bytových domov a veľkých priestorov.

Získané skúsenosti boli časom smerované k riešeniu problematiky týchto dní - znižovaniu energetickej zaťaženosti objektov - teda k znižovaniu nákladov na vykurovanie objektov a zvyšovanie úspor v oblasti energií.


SOHARS s.r.o. Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 36053198

IČ DPH: SK2021633372

Spoločnosť je zaregistrovaná na okr. súde v Banskej Bystrici - zložka č. 7615/S.sohars@sohars.sk


Kontakt
: +421 907 831424
: +421 907 087956