Ochrana súkromia pri používaní cookies

Osobné údaje získavame cez náš internetový obchod www.eshop/sohars.sk (ďalej len: “Internetový obchod”) a korporátnej webovej stránky www.sohars.sk).

Osobné informácie navyše získavame, ak nás zákazníci kontaktujú off-line, keď napríklad vyžadujú od nás informácie. Vyhlásenie taktiež opisuje súbory cookies, ktoré na našom internetovom obchode používame.

1.DEFINÍCIE

V tomto Vyhlásení o ochrane súkromia a používania súborov cookies spoločnosťou SOHARS s.r.o. sú použité nasledujúce termíny:
Internetový obchod: internetový obchod www.eshop/soharh.sk a každý iný internetový obchod.
Interakcia: použitie funkcií internetového obchodu ako zoznam želaní, nákupný košík, môj účet.
Návštevník internetového obchodu: zákazník, ktorý navštívil internetový obchod prvý krát a u ktorého neprišlo k interakcii s internetovým obchodom.
Zákazník internetového obchodu: zákazník, u ktorého prišlo k interakcii s internetovým obchodom.

Účet: účet, ktorý si zákazník vytvorí (nie je povinnosťou) pred tým, ako vytvorí objednávku.

Vyhlásenie o ochrane súkromia a používania súborov cookies: Vyhlásenie o ochrane súkromia a používania súborov cookies spoločnosti SOHARS s.r.o.

2.BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť SOHARS s.r.o. rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, obchodných partnerov a používateľov internetového obchodu. Dávame si záležať na tom, že akékoľvek zhromaždené osobné informácie sú ochránené a je s nimi zaobchádzané, ako s dôvernými.

3.ZBIERANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH POUŽITIE

3.1 NÁVŠTEVNÍK INTERNETOVÉHO OBCHODU

Aby sme umožnili to, že návšteva na našom intrenetovom obchode je pre návštevníka čo najpodlnejšia šia, sú zbierané informácie o osobných údajoch a správaní pri pohybu na našom internetovom obchode:
•Vzhliadnuté položky
•IP-adresa
•S akým typom zariadenia ste náš internetový obchod navštívili

Vyššie uvedené informácie sú používané kvôli tomu, aby sme lepšie pochopili návštevníkov internetového obchodu, na načítanie správneho internetového obchodu a na zobrazenie vhodných ponúk.

3.2 ZÁKAZNÍK INTERNETOVÉHO OBCHODU

Od našich zákazníkov internetového obchodu zbierame tie isté informácie ako od Návštevníkov internetového obchodu s pridaním informácií, o ktoré sa s nami zákazník podelí, napr.:
• Objednávky
• Kontaktné informácie

3.2.1 ÚČET ZÁKAZNÍKA

Na umožnenie vytvorenia objednávok na internetovom obchode, na podujatí sa na aukciách, na možnosť zanechať hodnotenie, potrebujete účet. Na vytvorenie účtu sú potrebné nasledujúce (osobné) údaje:
• Meno a priezvisko
• E-mailová adresa
• Heslo

Informácie vyššie sú potrebné na nasledujúce úkony:
• Vytvoriť si a spravovať účet
• Na vyhýbaniu sa podvodníkom, zneužitia a/alebo nesprávneho použitia vášho účtu
• Na zobrazenie produktov, ktoré ste si na svojom účte objednali
• Na optimalizovanie požiadaviek a sťažností, a na sledovanie histórie kontaktu týkajúcich sa objednávokz nášho Internetového obchodu a produktov ponúkaných tretími stranami

Tieto údaje sú uložené minimálne dovtedy, kým máte na vidaXL založený účet.

3.2.2 OBJEDNÁVKY

3.2.2.1 PLATBA – FAKTURAČNÁ ADRESA

Je požadovaná za účelom vyhotovenia daňových dokladov.

V prípade, že našim klientom je fyzická alebo právnická podnikajúca osoba:
• Meno fyzickej kontaktnej osoby pre prípad, že sa jedná o objednávku pre fyzickú resp. právnickú podnikajúcu osobu
• Názov fyzickej / právnickej osoby
• Fakturačná adresa
• IČO
• DIČ / DIČ DPH (číslo registrácie na daňovom úrade)
• Telefónne číslo
• Spôsob platby

Vyššie uvedené údaje a informácie o vašom účte sú použité, okrem iného, na tieto účely:
• Aby sme vás mohli informovať o stave objednávky
• Fakturáciu
• Pre nám vyplývajúce povinnosťi voči štátnym úradom.

Tieto údaje sú okrem iného použité na nasledujúce účely:
• Aby boli uvedené na faktúre
• Aby sme vás mohli kontaktovať na sfinalizovanie objednávku, fakturáciu či doručenie tovaru.

3.2.2.2 PLATBA – DORUČOVACIA ADRESA

V prípade, že si zriadite na našom internetovom obchode svoj osobný účet, kedykoľvek sa môžete naň cez svoje heslované údaje prihlásiťho a môžete ho v budúcnosti využívať pre pohodlnejšiu prácu .

Pre doručenie tovaru na Vašu adresu je potrebné zadať doručovaciu adresu (pokiaľ je iná ako steuviedli údaje v časti pre fakturáciu):
• Meno
• E-mailová adresa
• Doručovacia adresa
• Telefónne číslo
• IP-adresa
• Telefónne číslo • Informácie ohľadom objednávky (ako napríklad doručovacia adresa, fakturačná adresa, počet produktov, číslo produktu, zákaznícka skupina, spôsob platby, fakturovaná čiastka a DPH zobrazené v percentách).

3.3 HODNOTENIA

3.3.1 HODNOTENIE PRODUKTOV

Cez Môj účet môžete hodnodiť produkty. Produkt môžete ohodnotiť, iba ak ste si ho zakúpili. Keď zanecháte hodnotenie, nasledujúce údaje sú zhromaždené, aby bola objednávka a správne hodnotenie spojené so správnou emailovou adresou.
• Meno
• E-mailová adresa • Produkt • Číslo objednávky

Tieto informácie sú použité na pridanie hodnotenia produktu na "Internetový obchod" a na kontaktovanie zákazníka v prípade sťažností.

3.3.2 HODNOTENIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

Cez Internetový obchod môžete hodnotiť náš internetový obchod a služby. Pre tento úkon budete musieť mať najprv zhotovenú objednávku, aby ste mohli zanechať hodnotenie.


3.4 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

3.4.1 Komunikácia s klientom

Ak máte otázky pre zakúpením tovaru alebo otázky ohľadom produktu už zakúpeného cez náš internetový obchod , môžete nám zavolať, poslať email. Kontaktné informácie nájdete na Internetovom obchode. Je taktiež možné použiť náš kontaktný formulár.

3.4.2 ZÁZNAM TELFÓNNYCH HOVOROV

Telefónne hovory štandardne nenahrávame, môžu však byť nahrávané pre účely zvýšenia kvality služieb. Ak hovor bude nahrávaný budete o tomto oboznámený akonáhle nás budete kontaktovať cez telefón. Zaznamenané (osobné) údaje budú použité len na vyššie uvedené účely.

Zaznamenané telefónne hovory sú uložené a zabezpečené tak, že nie sú prístupné neautorizovaným osobám a nikdy nie sú uložené dlhšie, ako pre potrebný účel.

3.4.3 DOBA UCHOVANIA

Neuchovávame vaše údaje dlhšie ako je to potrebné pre účely, pre ktoré sú vaše údaje spracované. Doba uchovania údajov záleží na type údajov a účelov, pre ktoré sú spracované. Doba uchovania sa tak môže líšiť na základe použitia.

3.5 BEZPEČNOSŤ

3.5.1 PRIJATÉ OPATRENIA

Vykonávame opatrenia, aby boli vaše osobné údaje dostatočne zabezpečené. Na dosiahnutie tohoto cieľa používame prostriedky, ktoré zodpovedajú našej činnosti, povahe a dôležitosti typu dát, ktoré spracovávame. Robíme to, aby sme predišli nepovolenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo straty osobných údajov.

Z vašej strany očakávame, že taktiež prispejete k ochrane vašich osobných údajov tak, že si zachováte svoje prístupové údaje (e-mailovú adresu a heslo) v tajnosti. Nikdy s nikým nezdieľajte svoje prihlasovacie údaje a narábajte s nimi opatrne.

3.5.2 PRÍSTUP A VYLEPŠENIE VAŠICH ÚDAJOV

Svoje vlastné údaje máte vždy k dizpozícií a môžete ich v prípade potreby zmeniť prihlásením na svoj účet.

Ak účet nemáte, vaše osobné údaje môžeme vyžiadať pre potrebný úkon doručenia a správnej fakturácie. Zároveň môžeme žiadať o zmenu údajov ak sú nesprávne

3.5.3 PRÁVO NA NÁMIETKU

Máte bezplatné právo na námietku ohľadom používania vašich osobných údajov. Vaša námietka ohľadom používania osobných údajov môže byť cielená na náš zákaznícky servis cez email alebo písomne. V čo najkratšej dobe dostanete odpoveď.

Spoločnosť SOHARS s.r.o. v žiadnom prípade neberie zodpovednosť za spôsob, ako sú vaše osobné údaje spracované tretími stranami. Odporúčame, aby ste si prečítali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a používania súborov cookies zodpovedajúcich internetových obchodov a spoločností.