Vykurovacie koberce

Vykurovacie (ohrevné) koberce je tovar vyrábaný ako zákazková výroba.

    Bezplatné vypracovanie cenovej ponuky..
Farebná škála kobercov.
 
Objednávkový formulár..

Pre viac informácií navštívte domovskú stránku tohoto produktu.

Koberce sú dodávané v požadovanej velkosti a farbe - na objednávku. (max. šírka 160 cm a max. plocha 3,2 m2)Vykurovacie koberce s uložením na:
- zem je možné využívať ako stabilné resp. ako mobilné vykurovacie telesá (obchody - za pultové priestory, kancelárie, domácnosti, kostoly, domy smútku ...)
- sedaciu časť - lavica, stolička, fotelka ... - domácnosť, kancelárie, kostoly, domy smútku ...
- opierkovú časť
Vykurovacím elementom vykurovacích kobercov je špeciálna sálavá karbónová vykurovacia elektro-fólia.
Koberce sú vybavené štandardne prívodným elektrickým káblom o dĺžke 2m ukončeným vidlicou a šnúrovým vypínačom.

Koberce sa vyrábajú vo veľkotiach, ktoré si zadá klient.
Zároveň objednávateľ má možnosť vybrať si koberec z viacerých farieb.

pozn:
Koberce nie sú určené ako vykurovací zdroj (hlavný či doplnkový). Jedná sa o kontaktný zdroj tepla.
Pri úvahe položenia koberca na podklad treba brať na zreteľ, že koberec nesmie byť dlhodobo prekrytý predmetom o väčšej ploche, nakoľko v tomto mieste môže dôjst k prehriatiu a tým poškodeniu koberca.


Technické parametre:
* Napätie: 230V/50Hz
* vykyrovacia fólia o výkone: 200 W/m2
* Teplota povrchu koberca: rôzna podľa podkladového materiálu, na ktorom je položený koberce - po zapnutí do 5 minút
* Vykurovací prvok: vykurovacia infra-fólia
Spotrebiče zodpovedajú príslušným predpísaným normám pre EÚ a sú v zhode s STN EN 61000-6-3:2003-10 (33 3432).


Upresniť vyhľadávanie