Pozáručná oprava tovaru


Žiadosť o vykonanie pozáručnej opravy tovaru


Žiadosť o vykonanie pozáručnej opravy tovaru (Vytlačiť a zaslať 2x)

Na každý tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu či formou priamej objednávky dostávate záruku 24 mesiacov (mimo osobitnej doby záruky). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Aj keď je našou snahou ponúkať len kvalitný tovar, ktorý bude slúžiť čo nadlhšie, môže sa stať, že niektorý výrobok sa pokazí po uplynutí záručnej doby.
Naša spoločnosť poskytuje tak záručný ako i pozáručný servis.
pozn.: Opravu tovaru vybavujeme len pri tovare zakúpenom v našej spoločnosti.


Postup pri požiadavke o pozáručný servis

V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba po uplynutí záručnej doby, môže spotrebiteľ požiadať o vykonanie pozáručného servisu.
- Žiadateľ o opravu vytlačí 2x "Žiadosť o vykonanie pozáručnej opravy tovaru".
- Vytlačené doklady vyplní a priloží k tovaru zasielanému na opravu.
- Tovar na opravu musí byť zaslaný očistený od prípadného znečistenia pri používaní.
- Tovar je zodpovedne a dôsledne zabalený proti poškodeniu prepravou.
- Tovar je odoslaný kurierskou službou.
Pokiaľ bude tovar na opravu zaslaný " Slovenskou poštou (nevynímajúc ich kuriérsku službu) - z dôvodu značného možstva poškodenia doručovaného tovaru a neuznanej žiadnej reklamácie za nimi spôsobenú škodu - takýto balík na reklamáciu nebude prevzaný.

Náklady na pozáručný servis
- hradi v plnej výške žiadateľ.
- o ich výške bude žiadateľ informovaný pred vykonaním pozáručnej oparvy tovaru.

Po obdržaní tovaru na opravu bude žiadateľ informovaný o orientačnom predbežnom termíne opravy.

Odmietnutie vykonania pozáručnej opravy:
- ak tovar na opravu je obdržaný znečistený,
- ak v dôsledku nešetrnej manipulácie pri balení, nesprávneho zabalenia resp. prepravou došlo k poškodeniu tovaru resp. jeho časti a poškodenie presahuje popis a požiadavku o opravu

Balík odporúčame poistiť pre prípad poškodenia dopravnou službou.
Tovar neposielajte dobierkou.

Doba vybavovania pozáručnej opravy
O termíne vykonania pozáručnej opravy budete informovaný mailom resp. telefonicky.

Priebežné informácie o oprave môžete získať:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. tel: 0907 831424,
- prostredníctvom e-mailu: sohars@sohars.sk.

Opravený tovar vám bude odovzdaný podľa uvedeného na "žiadosti o opravu".

Tovar na opravu (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, na adresu: SOHARS s.r.o. , Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota.
Zároveň vyplňte Žiadosť o vykonanie pozáručnej opravy tovaru (stiahnite si ho, vytlačte a vyplňte 2x) a zašlite spolu s balíkom.
Žiadame Vás o vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Ich dôsledné vyplnenie pomôže pri rýchlejšom vybavovaní opravy. Príjem tovaru na oparvu Vám potvrdíme mailom.

Urobíme všetko pre to, aby sme opravu tovaru vyriešili k Vašej spokojnosti.